Inspiratie hulpvragen

Dit zijn veelvoorkomende zaken uit het dagelijks leven en in een zorgsituatie. Anderen kunnen je daarbij helpen, ze doen vaak graag iets voor jou. Durf te vragen! Zijn er in onderstaand overzicht donkere vakjes? Dan zijn dat dingen waarvan jullie eigen netwerk heeft aangegeven dat ze het graag voor jullie doen. Maak daar gebruik van! Je kunt natuurlijk ook andere dingen vragen. Het overzicht is bedoeld ter inspiratie.