Over mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met diegene die hulpbehoevend is. Voor jou als mantelzorger verandert er veel. Dit hoef je niet alleen te doen. Naast het sociale netwerk om je heen, zijn er ook lokale organisaties die je kunnen ondersteunen in de zaken waar je als mantelzorger tegenaan loopt.